כניסה ראשית חזית דרומית אולם מרכזי; מבט על רמפות העליה לגלריות אגף ריץ' פתיחת המוזיאון בשנת 1971 חלל תצוגה; פרט תאורת יום אולם מרכזי; מבט על הכניסה הראשית תכנית הבנין המקורי; ארבע גלריות פרט בטון

מבני ציבור ותרבות

מוזיאון תל אביב לאמנות