הנחיות בינוי; מורכבים מעל תצלום אווירי תכנית מתאר איזור תעשייה שער הנגב תכנית מתאר איזור מוניציפלי שער הנגב הנחיות בינוי איזור מוניציפלי שער הנגב

ארכיב רות להב

איזור תעשייה שער הנגב, שדרות