שדרה ראשית; מבט למזרח תכנית בינוי כללית הכיכר המתומנת בינוי מדורג; מבט ממזרח מבט מצפון מזרח רישום אסומטרי של טיפוסי בניינים

בינוי ערים

שכונת רכס חלילים, מבשרת ציון