מבט מדרום מזרח חממה; מבט מדרום אקסונומטריה פרט; חלונות קטנים לכיוון צפון תכנית קומת קרקע תכנית קומת מגורים פרט; חלון גלריה

מגורים

בית הגדוש, עיר גנים, ירושלים