כניסה ראשית וארקדה חזית מערבית מודל תנועת השמש מסביב לבניין קריית הממשלה כניסה ראשית וה"רוטונדה" תכנית קומת כניסה ראשית לקריית הממשלה וקומת המסחר העליונה סקיצה מקורית של רעיון התכנון הכללי קריית הממשלה המחוזית; תצלום אווירי אטריום ראשי; מבט מדרום אטריום ראשי; מבט מצפון תכנית גגות ודיאגרמה אקלימית ניתוח כניסת קרינה ישירה לבנין דרך החזית הדרומית לאורך חדשי השנה ניתוח תאורת יום טבעית במשרדי קריית הממשלה בקיץ ובחורף חתך של האטריום הראשי עם מודל תאורת יום פרט; קיר התאורה המדורג באטריום הראשי כניסה ראשית לקומת המסחר

מבני ציבור ותרבות

משרדים

מסחר ותעשייה

קריית הממשלה המחוזית, באר שבע