מבט מדרום אקסונומטריה מבט פנים חזיתות מזרחית ומערבית פרט; חלונות עיליים חתך עם דיאגרמה סולרית מבט פנים כניסה ראשית

ארכיב רות להב

מתפרה תעשייתית, בסיס צה"ל, צריפין