מודל חזית מזרחית תכנית פיתוח וגגות אקסונומטריה תכנית קומת כניסה פרספקטיבה של האטריום

ארכיב רות להב

טורו קולג', הקמפוס הירושלמי