מבני ציבור ותרבות

מוזיאון לאמנות, אוניברסיטת תל אביב