מבט מצפון בית חולים שערי צדק זמן קצר לאחר השלמת בנייתו תכנית קומת מרתף/ קרקע תחתונה חזיתות דרומית וצפונית חזית דרומית, מבט ממעוף הציפור פרט שימור; חיפויי חזית פרט שימור; חיפויי חזית רישום של החצר הפנימית המתוכננת

ארכיב רות להב

שערי צדק מעון יום סיעודי לקשישים, ירושלים