תכנית פיתוח הדמיית מחשב; מבט ממעוף הציפור תכנית מבנן מגורים הדמיית מחשב; מבנן מגורים תכנית מודול מגורים וחתכים עם תנועת השמש הדמיית מחשב; מבט על מעבר מוצלל בין המבנים

אלר/ארכ – פרוייקטים

תחרות לתכנון מעונות סטודנטים, שדה בוקר