תשריט הנחיות בינוי; טיפוסי רחובות וחצרות טיפוסי בינוי; חתכים תכנית בינוי כללית; מורכבת על תצלום אוויר של האיזור

בינוי ערים

שכונת רמות ד', באר שבע