שלבי פיתוח פארק צמרת שלבי פיתוח פארק צמרת שלבי פיתוח פארק צמרת

בינוי ערים

תכנית בנין עיר 1750, פארק צמרת, תל אביב