מבט ממערב תצלום אווירי; מבט מצפון מערב מבט מצפון חזית דרומית תכנית קומה טיפוסית עליונה תכנון פנים; לובי ראשי תכנון פנים; דירה טיפוסית

מגורים

נופים, דיור מוגן, קריית יובל, ירושלים