כניסה ראשית; מבט מדרום מזרח חזית מערבית; מבט מצפון מערב תכנית קומת כניסה והנהלה אטריום; מבט על הכניסה הראשית תכנית חתך חזית דרומית; מבט עם קולטים סולריים חזית דרומית

משרדים

מסחר ותעשייה

לוז תעשיות, הר חוצבים, ירושלים