הדמיית מחשב; מבט מצפון-מערב תכנית פיתוח פריסת קומות; חלוקה לאגפים ומעברים חתך דרך האטריום; מבט על רפרודוקציה של פסיפס לוד הדמיית מחשב של האטריום; מבט על רפרודוקציה של פסיפס לוד הדמיית מחשב; מבט מדרום-מערב סכמת אוורור המבנה סכמת תאורה טבעית של המבנה

אלר/ארכ – פרוייקטים

הצעת תכנון בית משפט מחוזי לוד