הדמיית מחשב; מבט ממעוף הציפור תכנית פיתוח תכנית קומה תחתונה; פיתוח מסביב לבריכה חזית וחתך אורך חתך מבנה נופש הדמיית מחשב; מבט על הבריכה הדמיית מחשב; מבני הנופש

אלר/ארכ – פרוייקטים

הצעת תכנון "חאן הים", כפר נופש, אשדוד