בית ספר ע"ש אילן רמון; מבט מצפון מזרח תכנית קומת כניסה חזיתות דרומיות חתך קיר דרומי; פתרונות אוורור והצללה מבט על החצר הפנימית פרט תאורת יום טבעית; חלון מושב במסדרון מבט מדרום עם גני הילדים

מבני ציבור ותרבות

בית ספר ע"ש אילן רמון, ירושלים