רחוב גני הילדים; חצר עליונה תכנית גגות של חמשת גני הילדים הכיתה הצהובה מיד לאחר השלמה הכיתה הסגולה חזיתות חתכים מבט על הכיתה הכחולה מודל של גני הילדים עם בית ספר ע"ש אילן רמון ברקע

מבני ציבור ותרבות

גני ילדים הר חומה, ירושלים