שטחים ציבוריים פתוחים תנועה

ארכיב דן איתן

שכונת הנצחון, דימונה