חצר מרכזית; מבט על חדר האוכל וההרחבה מעל תכנית קומת קרקע הרחבה מעל חדר האוכל; מבט מצפון מזרח חצר מרכזית שימור; פרט של מדרגות שימור; פרט של מדרגות שימור; פרט של קשת שימור; פרט של קשת

מלונאות

מתחם הכנסיה האנגליקנית, העיר העתיקה, ירושלים