ארכיב דן איתן

בית מקסיקו, פקולטה לאמנויות אוניברסיטת תל אביב