הדמיית מחשב; מבט על הכניסה הראשית הדמיית מחשב; מבט על אמפי-התאטרון בכניסה תכנית קומת קרקע תכנית גגות עם מהלך השמש הדמיית מחשב; מבט אל חצר הבריכה חתכים עם מהלך השמש הדמיית מחשב; מבט ממעוף הציפור מכיוון צפון

ארכיב רות להב

תחרות בית הלוחם באר שבע