תכנית פיתוח ושטח תכנית קומת קרקע הדמיות מחשב; מבט ממעוף הציפור הדמיות מחשב; מבט ממעוף הציפור הדמיות מחשב; מבט ממעוף הציפור חתכים וחזיתות תכנית גגות עם מהלך השמש הדמיית מחשב; מבט דרך החצרות הפנימיות

ארכיב רות להב

תחרות בית הלוחם אשדוד