מבט מדרום מערב בית מגורים "הקוטג'"; מבט מצפון בית מגורים "הקוטג'"; תכנית קומה טיפוסית פרט: חלונות תכנית קומה ראשית מבנה בית הספר הראשי; מבט מצפון מבנה בית הספר הראשי; מבט ממזרח

ארכיב רות להב

מכון בית דוד, אבו גוש