מבט ממערב תכנית קומת מסחר מבט מדרום חזית רחוב האומן וחתך א-א גלרייה ראשית/ אטריום; מבט מרחוב התנופה מודל של התכנון הראשוני

מסחר ותעשייה

מרכז בנית תלפיות, ירושלים