Archive

מרכז תרבות – קוריאה השתתפות בתחרות לתכנון מרכז תרבות בקוריאה. התכנון נעשה על ידי הפרופסור אדריכל דן איתן ואדריכל אמנון רכטר.  תכנון זה זיכה את המתכננים בציון לשבח!   לפניכם תצלומי מודל מרכז התרבות.  

מוזיאון קונסטנטיני בואנוס איירס ארגנטינה שנת תכנון: 1997 יזם התחרות: עיריית בואנוס איירס ומוזיאון קונסטנטיני אדריכלים: רות להב וטוני ריג מתכנני ערים   תחרות ארכיטקטונית בינ"ל פתוחה בבואנוס איירס ארגנטינה. מוזיאון קונסטנטיני עוצב כמוזיאון רחוב הגולש לתוך פארק. המבנה מתוכנן ומורכב מחמישה אלמנטים עיקריים- "תיבה קשיחה", "הספינה הרכה", "השדרה הציבורית", "ארקדת הרחוב" ו"הפארק".    

מרכז תרבות איזורי, יטבתה, ערבה. שנת תכנון: 1987 לקוח: מועצה מקומית הגשה לתחרות – שלב שני אדריכלים: רות להב וטוני ריג מתכנני ערים עם פרופסור לן ורשאו   הרעיון מד מאחורי התחרות היה להפוך את תחנת הדלק  המפורסמת ביטבתה, ביחד עם אודיטוריום קטן שנמצא באתר למרכז תרבות איזורי. האתר ממוקם ממזרח לכביש הערבה בשיפוע קל לדרום מזרח.