חג פסח שמח. שנזכה לחרות תכנונית וירוקה שאינה תלויה במשאבים מזהמים אלא חופשית ליצור קיימות מתוך מחוייבות חברתית וסביבתית.
אדריכלות ירוקה היא חופש אמיתי, חרות ושמחה שמלווה בפריחת האביב.

חג שמח – אביב פורח

אדריכלות ירוקה - חרות אמיתית

Leave a Reply