מגדלי משרדים, מנשייה  - תל אביב

 

בשכונת מנשייה התל אביבית ממוקמים מגדלי משרדים אלו. כחלק מתכנון העירייה לשקם את שכונת מנשייה הוחלט לנסות ולתת לשכונה אופי מטרופוליני בהשראת הערים הגדולות. כחלק מהשיקום נבנו בין המגדלים גם מגדלי משרדים על מנת לעודד עבודה, תעסוקה ותנועה בחלק זה של העיר.

אדריכלים: פרופסור אדריכל דן איתן ואדריכל ע. גושן

שותף אחראי: פרופסור אדריכל דן איתן.

מגדלי משרדים - מנשייה - תל אביב

מגדלי משרדים - מנשייה - תל אביב- פרופ' אדריכל דן איתן ואדריכל ע.גושן

Leave a Reply