Archive

בתוך המחאה החברתית ההיסטורית שהתעוררה בקיץ, נקודת מאסת הדיון הציבורי המרכזית נפלה דווקא על נושא הדיור. במדינה בה שטח המופשר לבניה הנו נכס נדיר ויקר, ניתן לחשוב כי דיור בר השגה הולך ונעשה פחות ופחות מושג ובמקומות מסוימים אף כמעט בלתי אפשרי. סניף הצעירים של עמותת האדריכלים פנה לפרופסור דן איתן בבקשה לבוא למאהל המחאה ולהרצות בנושא דיור אורבני ודיור [...]